Nước ép Thanh Long Phúc Hà "Tham gia trưng bày tại Hội nghị tổng kết chương trình OCOP"

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Sáng ngày 23/3/2021 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), giai đoạn 2018 - 2020.

Tại hội nghị này đã nhận diện chương trình OCOP là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng những sản phẩm OCOP vẫn được cung ứng rất tốt cho thị trường với sự tăng trưởng về doanh thu, giá bán. Đây là minh chứng cho thấy tiềm năng, hiệu quả của chương trình OCOP.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã có thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị bộ ngành, địa phương tích cực hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia Chương trình OCOP, đặc biệt là hợp tác xã và doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, đất đai, khoa học công nghệ… để tạo điều kiện cho chủ thể phát triển sản phẩm OCOP…

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung đầu tư phát triển 6 nhóm sản phẩm đã được xác định, trong đó lưu ý những sản phẩm có lợi thế, đặc trưng của địa phương, gắn với yếu tố văn hóa, con người ở mỗi khu vực, vùng miền, dân tộc để phục vụ phát triển kinh tế du lịch.

Trong quá trình triển khai, Phó Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không được làm theo phong trào, thậm chí xảy ra tình trạng “xuê xoa” trong quá trình thẩm định, đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến thương hiệu của các sản phẩm OCOP khác.Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà tham gia trưng bày tại Hội nghị tổng kết chương trình OCOP khu vực gian hàng Miền Trung

(Nguồn Dân Việt)